Bryggeriföretag krävs på skadestånd för brott mot personuppgiftslagen

Livsmedelsarbetareförbundet har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Carlsberg Supply Company Sverige AB. Bolaget anlitar ett privat hälso- och sjukvårdsföretag, Medhelp, för att administrera sjuk- och friskanmälningar. Förbundet menar att Carlsberg bryter mot personuppgiftslagen när de behandlar känsliga personuppgifter om hälsa som de får från MedHelp. Bland annat skickar Medhelp uppgifter till Carlsberg om att den sjuka arbetstagaren inte svarar i telefon när Medhelp ringer på tredje sjukdagen. Det förekommer också att uppgifter om sjukdom/diagnos skickas från MedHelp till Carlsberg. Uppgifterna skickas bland annat till personer som arbetar som linjesamordnare i produktionen.

Förbundet har yrkat skadestånd för brott mot personuppgiftslagen till två av de berörda medlemmarna.

Arbetsdomstolens mål A 229/14. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt