Bloggande polis fick behålla jobbet

Under ett års tid bloggade en polis under sin fritid som den fiktiva personen ”Farbror Blå” och berättade påhittade historier om poliser. Sommaren 2010 avskedades han från sin anställning i staten. Staten motiverade avskedandet med att han skadat allmänhetens förtroende för polisen. Staten påstod också att bloggen medfört samarbetssvårigheter. Polisförbundet drev ärendet till Arbetsdomstolen. I en dom som meddelades idag ogiltigförklarar Arbetsdomstolen avskedandet och tilldömer polismannen 125 000 kr i allmänt skadestånd. Arbetsdomstolen konstaterar till att börja med att staten inte lyckats bevisa att det skulle ha funnits några samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen hänvisar till den grundlagsfästa yttrandefriheten och säger att i den mån det uppstått följder av polismannens användande av yttrandefriheten som till exempel förtroendeförlust så får staten tåla det. Enligt Arbetsdomstolen har avskedandet inneburit en allvarlig kränkning av polismannens yttrandefrihet. 

AD 2011 nr 74. Ombud för förbundet förbundsjuristen Annett Olofsson, tel 08-6766329

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt