BH-målet avgörs inom kort

På onsdag den 10 april kl. 14.00 meddelar Arbetsdomstolen dom i det uppmärksammade målet om en butiksanställd kvinna som beordrats att bära namnskylt med sin BH-storlek angiven. Handelsanställdas förbund kräver underklädeskedjan Change på skadestånd och diskrimineringsersättning. Förbundet menar att Change genom att beordra sina anställda säljare att använda namnbricka med egen BH-storlek har gjort sig skyldiga till könsdiskriminering och brott mot kollektivavtalet.  Arbetsdomstolens mål nr A 9/12.  

Ombud för förbundet är förbundsjuristerna Annika Ewerblad, tfn 08-676 63 69, och Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.   

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt