Bakgrunden till sopstrejken prövas i Arbetsdomstolen

Mellan Svenska Transportarbetareförbundet å ena sidan och Biltrafikens Arbetsgivareförbund och Liselotte Lööf AB å andra sidan har uppstått en tvist gällande villkoren för ett antal medlemmar i Transport som arbetar med att hämta in hushållssopor på Östermalm i Stockholm.

Transport hävdar att medlemmarna ska avlönas enligt det premielönesystem som kollektivavtalet föreskriver och att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra lönesystemet till fast månadslön.

Arbetsgivaren ville omreglera anställningsavtalen och erbjöd ny anställning med fast månadslön. Medlemmarna tackade nej eftersom erbjudandet innebar en kraftig lönesänkning. De blev då uppsagda på grund av arbetsbrist.

Transport har nu väckt talan vid Arbetsdomstolen och yrkat bland annat att uppsägningarna ska ogiltigförklaras samt att Arbetsdomstolen ska fastställa att arbetsgivaren inte ensidigt kan ändra lönesystem. 
Arbetsdomstolens mål nr A 6/09.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt