Avskedad efter att ha slumrat till på jobbet

AD 2011 nr 24 handlar om en avskedad Kommunalmedlem som arbetade natt på ett sjukhus som bedriver rättspsykiatrisk vård. Arbetsgivaren påstod att medlemmen vid ett tillfälle hade förberett sig för sömn och vid ett annat tillfälle sovit under ett extravak. Kommunal menade att medlemmen inte ensam skulle bära ansvaret för att hon ofrivilligt somnade in under extravaket (tillfälle 2).

Men Arbetsdomstolen gick på landstingets linje och menade att en timmes pass inte kunde anses vara orimligt lång tid och att det ankommer på arbetstagaren att agera om hon känner att det är omöjligt att genomföra arbetsuppgiften. AD ansåg att det fanns grund för avskedande.

Ombud för Kommunalarbetareförbundet och medlemmen var förbundsjurist Carolina Öhrn.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt