Att somna vid ratten inte alltid vårdslöshet i trafik

En lastbilschaufför råkade ut för en trafikolycka där han körde av vägen. Ingen skadades och han ringde själv efter polis. Åklagare påbörjade dock förundersökning om vårdslöshet i trafik och åtal väcktes. Chauffören som var medlem i Transport fick rättshjälp och juridiskt ombud genom förbundsjurist Erik Grahn. I tingsrätten fälldes chauffören för vårdslöshet i trafik då han bedömdes ha somnat vid ratten och därmed varit oaktsam. Förbundsjurist Erik Grahn överklagade domen och Hovrätten för Nedre Norrland har nu friat chauffören från åtalet. Hovrätten anger att chauffören, som arbetat natt i många år och förberedde sig för det aktuella arbetet genom att sova ordentligt på dagen och inte upplevde sig sömning inte motbevisats av åklagaren och att han därmed inte gjort sig skyldig till något brott, se Hovrätten för nedre Norrland mål B 45-20.

Ombud för chauffören var förbundsjuristen Olov Östensson.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt