Åtal mot elarbetsansvarig elektriker ogillas

En medlem i Elektrikförbundet som stod åtalad för vållande till kroppsskada frias.

Den åtalade medlemmen var elarbetsansvarig för ett arbete där en kabel skulle kopplas in på en transformator. Arbetet påbörjades genom att strömmen bröts i kopplingsstationen. Därefter spänningsprovade, jordade och slackade man av. Ledningarna spänningssattes sedan för de kunder som inte var berörda. Arbetsjordning var anbringad där arbetet skulle ske. Allt arbete skedde efter gällande regler i ESA 99.

När kopplingsansvarige åkte för att bryta linjen och elarbetsansvarige gick för att hämta spänningsprovaren åkte en montör tillsammans med en hjälpare upp i arbetskorgen och påbörjade påslackningen innan strömmen hade brutits. Varken hjälparen eller montören spänningsprovade och jordade innan arbetet påbörjades. Detta fick till följd att montören fick allvarliga kroppsskador.

Den elarbetsansvarige åtalades för arbetsmiljöbrott alternativt vållande till kroppsskada med påstående om att han hade givit montören och hjälparen en arbetsledningsorder eller i vart fall att han uttryckt sig på ett sådant sätt att de uppfattat att de skulle påbörja påslackningen. Vidare gjorde åklagaren gällande att den elarbetsansvarige inte informerat hela arbetslaget om respektive persons roll i arbetslaget och vad de olika arbetsmomenten innebar. Slutligen gjorde åklagaren även gällande att den elarbetsansvarige inte haft tillräcklig uppsyn över arbetsplatsen.

Tillsammans med förbundet biträdde LO-TCO Rättsskydd den elarbetsansvarige.

Tingsrätten konstaterar, efter att ha hört ett flertal personer om vad som hade sagts och gjorts i samband med de olika arbetsmomenten, att montören och hjälparen på eget bevåg påbörjat arbetet utan att den elarbetsansvarige beordrat dem att göra detta och att montören borde ha spänningsprovat. Således friades den elarbetsansvarige i denna del. Tingsrätten konstaterar även att alla i arbetslaget kände till de olika arbetsmomenten och att man kände till de olika rollerna i arbetslaget samt att den elarbetsansvarige haft uppsyn över arbetsplatsen. Även i dessa delar frias med andra ord den elarbetsansvarige.

Sammanfattningsvis kan inte en elarbetsansvarig ha fullständig kontroll på sina medarbetare utan varje montör måste själv ta ett eget ansvar för att utföra sitt arbete på ett säkert sätt och det är varje elektrikers skyldighet att innan man börjar sitt arbete använda sin livförsäkring, spänningsprovaren.

Ombud i målet var förbundsjurist Henric Ask

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt