Arbetsmiljöverket backar om skyddsombudens roll

Enligt en rättslig utredning från Arbetsmiljöverket skulle skyddsombud inte ha rätt att företräda enskilda anställda i t.ex. rehabiliteringsärenden. Ställningsantagandet har kritiserats hårt av bl.a. LO, TCO och Rättsskyddet. Genom ett särskilt beslut ändrar sig nu verket och menar att det i utredningen fanns olyckliga formuleringar och felaktiga hänvisningar i delar de inte äger tillsyn över.

Verket anger i beslutet bl.a. att man inte har möjlighet att utöva tillsyn och därmed inte heller befogenhet att ingripa med tvångsmedel för att trygga efterlevnaden av samverkansreglerna. Det är dock tveksamt om verket kan friskriva sig från tillsynsansvaret på det sätt som görs genom det nu publicerade beslutet. Tvärtom får det hävdas att tillsynen, även i denna fråga, tillhör myndighetens uppgifter enligt både svensk och internationell rätt.

Arbetsmiljöverket går inte ut med någon egen information om sin helomvändning utan hoppas på att fackliga centralorganisationer och arbetsgivarorganisationer sprider budskapet till de som berörs. Rättsskyddet rekommenderar alla organisationer att gå ut med informationen internt. Det har nämligen börjat dyka upp ärenden där arbetsgivarparten har förnekat skyddsombud att delta i rehabiliteringsärenden med hänvisning till verkets tidigare ställningstagande och det är viktigt att berörda på alla nivåer får veta att detta är fel.

https://www.arbetsvarlden.se/arbetsmiljoverkets-gir-om-skyddsombud-lattnad-for-fack/

Arbetsmiljöverket har gjort om och gjort rätt – gällande skyddsombudens roll (tco.se)

https://www.av.se/nyheter/2023/arbetsmiljoverket-utovar-inte-tillsyn-over-samverkansreglerna-i-arbetsmiljolagen/

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt