Arbetslöshetskassan fick inte stänga av chaufför med alkoholmissbruk

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att körkortsåterkallelse på grund av alkoholmissbruk inte är ett sådant otillbörligt uppförande som kan medför avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning.

Fallet gäller en chaufför som inte hade visat varaktig nykterhet genom läkarintyg och han ansågs därför inte uppfylla de medicinska kraven för sitt körkort, vilket återkallades. På grund av detta avslutades hans anställning och han ansökte om arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassan beslöt att stänga av honom i 45 dagar då han ansågs själv ha orsakat att anställningen avslutats genom otillbörligt uppförande.

Lagen om arbetslöshetsförsäkring medger avstängning från rätt till ersättning om den sökande på grund av otillbörligt uppförande har skilts från arbetet och som exempel på detta kan nämnas onykterhet i arbetet, upprepade sena ankomster och frånvaro utan giltig anledning. Dessa regler syftar till att stänga av personer som misskött sig utifrån de normer som gäller inom arbetsrätten och som där kan utgöra skäl att avsluta en anställning.

Inom arbetsrätten gäller dock att en anställd inte får sägas upp på grund av sjukdom och enligt praxis från Arbetsdomstolen är alkoholmissbruk en sjukdom. Arbetslöshetskassan hade inte rätt att stänga av chauffören eftersom en körkortsåterkallelse av medicinska skäl inte kan ses som ett sådant otillbörligt uppförande som avses i lagen.

Högsta förvaltningsdomstolens dom 27 september 2023, mål nr 530-22.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt