Arbetsgivare fick betala lön och skadestånd

En av IF Metalls medlemmar fick efter arbete hos en bilhandlare inte ut all den lön han tjänat in. Facket försökte lösa situationen men arbetsgivaren ville varken betala ut lön eller förhandla. Med hjälp av IF Metall och oss stämde arbetstagaren bilhandlaren.

Under processens gång sänktes lönekraven men av det som kvarstod dömde Arbetsdomstolen i huvudsak till arbetstagarens fördel. Arbetsgivaren blev dessutom tvungen att betala skadestånd dels för kollektivavtalsbrott, dels för förhandlingsvägran.

Arbetsdomstolens mål A 205/10. Ombud för arbetstagaren var förbundsjuristen vid LO-TCO Rättsskydd Stefan Kjellström, tfn 08-676 63 44.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt