Arbetsdomstolen om sopkonflikten i Stockholm 2017

Vid renhållningsföretaget RenoNorden i Stockholm uppstod en konflikt i juli 2017. Bolaget krävde att sopåkarna skulle delta i en s k nyckelinventering vilket innebar att alla nycklar till portar och soprum skulle märkas upp. Sopåkarna ansåg inte att de var skyldiga att utföra detta arbete. Tre av sopåkarna utförde ändå arbetet under två dagar. Den tredje dagen enades sopåkarna om att fortsättningsvis inte utföra arbete med nyckelinventering. Bolaget låste då in samtliga nycklar vilket innebar att ingen kunde utföra något arbete alls. Någon dag senare sjukskrev sig stora delar av arbetsstyrkan och i veckan efter sade de allra flesta upp sig.

Bolaget påstod att arbetarna strejkade och stämde till Arbetsdomstolen. Bolaget yrkade att domstolen interimistiskt skulle ålägga arbetarna att återgå i arbete och att var och en skulle förpliktas utge skadestånd med 5.000 kr. Domstolen beslutade kort därefter att arbetarna skulle återgå i arbete eftersom konflikten var olovlig.

I den fortsatta processen företräddes arbetarna av Transportarbetareförbundet. Förbundet och medlemmarna gjorde gällande att det inte varit fråga om någon strejk. De var alla villiga att arbeta med sina vanliga arbetsuppgifter men kunde inte eftersom nycklarna var inlåsta. Bolaget däremot ansåg att det varit fråga om en olovlig strejk och att sjukskrivningarna och uppsägningarna var en del av den olovliga strejken.

Den 7 mars 2018 kom Arbetsdomstolens dom, AD 2017 nr 14. Domstolen kom fram till att det var fråga om en otillåten strejk, att sjukskrivningarna var en del av denna men att uppsägningarna inte var det. Riktmärket för storleken på skadeståndet vid olovliga strejker har hittills varit 2.000 kr. Med tanke på förändringarna av penningvärdet slog domstolen fast att riktmärket numera är 3.000 kr. I detta fall ansåg domstolen att det fanns både försvårande och förmildrande omständigheter och förpliktade arbetarna att betala mellan 2.500 kr och 3.500 kr beroende på i vilken omfattning var och en hade deltagit i strejken.

Ombud för förbundet och medlemmarna var förbundsjuristerna Annett Olofsson och Sussanne Lundberg.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt