Anmälde för få anställda till FORA – krävs på 1,8 miljoner i skadestånd

Hotell och Restaurangfacket har väckt talan vid Arbetsdomstolen mot Restaurang Storseglet AB. Storseglet är bundet av kollektivavtal med Hotell och Restaurangfacket. Storseglet är enligt kollektivavtalet skyldiga att till FORA anmäla in och betala premie för AFA-försäkringarna för samtliga anställda.  

Hösten 2011 kom det till Hotell och Restaurangfackets kännedom att Storseglet under en rad år hade anmält in för få anställda och därmed betalat in för lågt belopp i premie. Under åren 2005 –2011 skulle Storseglet ha anmält in och betalat premie för mellan 42 och 220 personer. Storseglet hade anmält in och betalat premie för 17 anställda.  

Hotell och Restaurangfacket har yrkat 1,8 miljoner i allmänt skadestånd för kollektivavtalsbrott. En del av beloppet motsvarar den vinst som bolaget gjort genom att inte betala in premierna korrekt.  

Arbetsdomstolens mål A 203/12. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.   

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt