Åldersrelaterade ländryggsbesvär godkända som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för en medlem i SEKO vunnit ett mål om arbetsskada i Kammarrätten i Stockholm.

Kammarrätten konstaterar i domen att medlemmen i sitt arbete som linjemontör varit utsatt för skadliga arbetsmiljöfaktorer med tunga lyft under nästan ett helt yrkesliv och att detta talar för att hans i grunden åldersrelaterade ryggtillstånd varaktigt har försämrats.

Försäkringskassan hade anfört att mannens besvär inte var arbetsrelaterade utan i stället berodde på degenerativa åldersförändringar, övervikt och rökning.

Kammarrätten menar dock att medlemmens vikt och ärftliga faktorer är en del av hans ”befintliga skick” i bedömningen av om ryggbesvären var en följd av skadlig inverkan i arbetet. Medlemmens arbetshindrande ländryggsbesvär godkänns som arbetsskada.

I ärenden om arbetsskador är uppfattningen att ryggbesvär är åldersrelaterade och skulle uppstått oberoende av arbetet en av de vanligaste invändningarna från Försäkringskassan. Sådana ärenden, där den försäkrade har åldersrelaterade ”degenerativa förändringar”, har traditionellt varit svårvunna. Därför är kammarrättens dom, där sådana ärftliga faktorer betraktas som en del av det befintliga skicket, av principiell betydelse.

Medlemmen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt