Untitled Document

bloggande-polis Arbetsrätt  
 


(2011-09-08)

Bloggande polis fick behålla
jobbet

Under ett års tid bloggade en polis under sin fritid
som den fiktiva personen ”Farbror Blå” och
berättade påhittade historier om poliser. Sommaren
2010 avskedades han från sin anställning i staten.
Staten motiverade avskedandet med att han skadat
allmänhetens förtroende för polisen. Staten påstod
också att bloggen medfört samarbetssvårigheter.
Polisförbundet drev ärendet till Arbetsdomstolen. I en
dom som meddelades idag ogiltigförklarar
Arbetsdomstolen avskedandet och tilldömer polismannen
125 000 kr i allmänt skadestånd. Arbetsdomstolen
konstaterar till att börja med att staten inte lyckats
bevisa att det skulle ha funnits några
samarbetssvårigheter. Arbetsdomstolen hänvisar till
den grundlagsfästa yttrandefriheten och säger att i
den mån det uppstått följder av polismannens
användande av yttrandefriheten som till exempel
förtroendeförlust så får staten tåla det. Enligt
Arbetsdomstolen har avskedandet inneburit en allvarlig
kränkning av polismannens yttrandefrihet. 

AD 2011 nr 74. Ombud för förbundet
förbundsjuristen Annett Olofsson, tel 08-6766329

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt