Untitled Document

sjuk-och-utan-ersattning Arbetsrätt  
 


(2011-10-05)

Sjuk och utan ersättning – SEKO tar
strid mot arbetsgivarna och Försäkringskassan

Personer som förbrukat samtliga sina
dagar med rätt till sjukpenning och därmed
”utförsäkrats” erbjuds att under tre
månader deltaga i det arbetsmarknadspolitiska
programmet Arbetslivsintroduktion (ALI). För de
utförsäkrade som är för sjuka för att ställa sig
till arbetsmarknadens förfogande är deltagande i ALI
nödvändigt för tryggandet av deras försörjning.

Efter deltagandet i ALI kan de
personer som fortfarande saknar arbetsförmåga ansöka
om sjukpenning på nytt. De hänvisas då av
Försäkringskassan till sin arbetsgivare för att
begära sjuklön under de första 14 dagarna, eftersom
Försäkringskassan menar att en ny sjukperiod
påbörjas efter deltagandet i ALI.

Tre medlemmar i SEKO har efter
deltagande i ALI, på Försäkringskassans uppmaning,
vänt sig till sina arbetsgivare Posten Meddelande och
Posten Logistik med en begäran om sjuklön. Posten har
vägrat att betala sjuklön eftersom man enligt bolagens
mening inte bryter en pågående sjukperiod när man
deltar i ALI. Någon ny sjukperiod är det därmed inte
fråga om enligt bolagen.

Försäkringskassan och arbetsgivarna
är alltså oense om vad som är en ny sjukperiod i
lagens mening. Konsekvensen är att SEKO:s tre medlemmar
inte fått någon ersättning alls under de första 14
dagarna efter deltagandet i ALI. Orimligt anser SEKO som
nu hjälpt sina medlemmar att överklaga
Försäkringskassans beslut samtidigt som man väckt
talan mot Posten.

Ombud är förbundsjuristen Susanna
Kjällström, tfn. 08-6766370. Arbetsdomstolens mål nr
A 133-134/11.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt