Vände sig till facket – fick sparken

 

En medlem i Kommunal som var anställd på en ridklubb i Sörmland hade inte fått semesterlön sedan hon började sin anställning år 2002. Hon vände sig till Kommunal. Med Kommunals hjälp väckte hon talan vid Södertälje tingsrätt och yrkade semesterlön och skadestånd för brott mot bl. a. semesterlagen. Tre veckor senare avskedades hon. Talan är nu väckt mot ridklubben vid Södertälje tingsrätt för brott mot LAS och föreningsrättskränkning. Sammanlagt yrkas skadestånd med 450 000 kr till medlemmen och till Kommunal. Dessutom yrkas att avskedandet ska ogiltigförklaras. Södertälje tingsrätts mål nr T 465-11. Ombud för medlemmen är förbundsjurist Annett Olofsson, 08-6766329.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt