Utsiktslöst med ytterligare rehabilitering ger rätt till hel sjukersättning

LO-TCO Rättsskydd har som ombud för Margareta, född 1951 och medlem i Kommunalarbetareförbundet, vunnit ett mål om sjukersättning i Kammarrätten i Sundsvall.

Margareta hade sedan 1999 haft halv sjukersättning till följd av en hjärnblödning samt nedsatt ork och koncentrationsförmåga. Hon blev helt sjukskriven 2005 och fick hel sjukersättning t.o.m. februari 2009. Därefter halv sjukersättning och sjukpenning. I en försäkringsmedicinsk utredning i juni 2009 bedömdes att det fanns en potential till en arbetsförmåga på 50 % om hon genomgick aktiv medicinsk rehabilitering. Hon genomgick Arbetsförmedlingens arbetlivsintroduktion under september – november 2010 som bedömde att det inte fanns några förutsättningar för henne att ta del av deras tjänster.

Margareta ansökte om rätt till sjukersättning också för den andra halvan fr.o.m. december 2011. I läkarutlåtandet angavs bl.a. att hon hade uttalat stel rygg och svårigheter vid rörelseprovokation i rygg- och nacke, uttalat nedsatt motorisk kontroll, minnessvikt och svårighet att strukturera enkla vardagssysslor. Hon hade också haft kontakter med klinikens rehabiliteringsteam.

Kammarrätten konstaterar att det vid en försäkringsmedicinsk utredning i juni 2009 inte var klarlagt om medicinsk eller arbetslivsinriktad rehabilitering skulle kunna leda till ytterligare arbetsförmåga. Enligt kammarrätten visar dock utredningen med tillräcklig stryka att det i december 2011 var utsiktslöst att ytterligare rehabilitering i någon form skulle kunna leda till att medlemmen återfår någon arbetsförmåga. Kammarrätten beaktar då särskilt den komplexa besvärsbilden och den långa tid som förflutit utan att hon har kunnat komma ut på arbetsmarknaden i någon form.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Kommunal. Ombud är förbundsjuristerna Jimmie Söndergaard och Elizabeth Östman, 08 – 676 63 72.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt