Utmattningssyndromet godkändes som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har företrätt en medlem i Akademikerförbundet SSR som efter prövning i Kammarrätten i Göteborg fått sitt utmattningssyndrom godkänt som arbetsskada.

Medlemmen hade haft ett psykiskt påfrestande arbete som kurator på sjukhus, med hög arbetsbelastning och framförallt psykiskt krävande arbetsuppgifter. En dag sade kroppen stopp och hon sjukskrevs till följd av utmattning. Hon har sedan dess inte kunnat återgå i arbete.

Försäkringskassan godkände inte besvären som arbetsskada, utan menade att arbetsuppgifterna varit normala för yrket och att medlemmen haft en depression med okänd orsak, och  att det i stället var dessa besvär som orsakat den nedsatta arbetsförmågan.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp överklagade medlemmen till förvaltningsrätten, som avslog överklagandet, och sedan vidare till kammarrätten. Vid prövningen i kammarrätten konstaterade domstolen att kuratorn med hög grad av sannolikhet varit utsatt för faktorer som kan orsaka psykiska besvär som utmattning. Kammarrätten överlämnade frågan om det individuella sambandet till Försäkringskassan, som efter återförvisningen godkände besvären som arbetsskada och nu beviljar full livränta (arbetsskadeersättning).

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund Akademikerförbundet SSR. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt