Uppdrag utöver bisyssla hindrade inte a-kasseersättning

En medlem i Vision var arbetssökande och hade en godkänd bisyssla. Omfattningen av bisysslan var en timme per vecka i form av löpande uppdrag åt en uppdragsgivare. Uppdragen valdes ut av medlemmen och hade samband med hans fritidssysselsättning. Han fick betalt per uppdrag som i regel tog ett par timmar varje gång.

Uppdragsgivaren tog kontakt med medlemmen våren 2014 och frågade om han var intresserad av att göra ett annat uppdrag, nämligen bevaka en fotomässa utomlands under en hel vecka. För uppdraget skulle medlemmen få ersättning i form av lön och ersättning för kostnader.

Medlemmen gjorde uppdraget och redovisade det som arbetade timmar. Visions A-kassa menade då att medlemmen utökat sin bisyssla under arbetslösheten och att han därför inte hade rätt till ersättning från den 1 april 2014 eftersom han var att betrakta som företagare.

Förvaltningsrätten gick på samma linje men Kammarrätten i Jönköping har nu upphävt beslutet och förvaltningsrättens dom, och menar att uppdraget på fotomässan var av annat slag än de sporadiska uppdragen i bisysslan och att avsikten med det längre uppdraget var att förvärva en inkomst. Medlemmen har därför inte utökat bisysslan under arbetslösheten genom detta utan har rätt till a-kasseersättning.

Ombud var förbundsjurist Angelin Olsson De Groat, 08-6766373.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt