Undersköterska förflyttad efter uttalande i TV

Vid Södertälje sjukhus har en av Kommunals medlemmar förflyttats från sin tjänst som undersköterska vid intensivvårdsavdelningen till en motsvarande tjänst vid den geriatriska avdelningen. Förflyttningen har skett p g a de problem som uppstått efter det att medlemmen i TV berättat att det på intensivvårdsavdelningen förekom uttalanden och händelser som var rasistiska.

Eftersom Kommunal ansåg att förflyttningen skett p g a att medlemmen utnyttjat sin grundlagsskyddade yttrandefrihet och därför stred mot kollektivavtalet lades ett tolkningsföreträde som innebär att medlemmen inte behöver arbeta på den geriatriska avdelningen.

Med anledning av detta tolkningsföreträde har Södertälje kommun väckt talan i Arbetsdomstolen mot Kommunal och yrkat att domstolen ska förklara att medlemmen är arbetsskyldig vid den geriatriska avdelningen. Kommunal å sin sida har väckt talan mot Södertälje kommun och yrkat sammanlagt 200.000 kr i skadestånd för kollektivavtalsbrott.

Kommunal företräds av förbundsjuristen Sussanne Lundberg vid LO-TCO Rättsskydd, tel 08-676 63 09.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt