TT-Line bytte flagg och besättning – stäms till Arbetsdomstolen för brott mot LAS

TT-Line AB är ett helägt dotterbolag till det tyska bolaget TT-Line GmbH & Co KG. Det tyska moderbolaget är ägare till fartyget Nils Dacke som går i linjetrafik på Trelleborg. TT-Line AB har skött driften av fartyget Nils Dacke enligt ett avtal mellan moderbolaget och TT-Line AB om bare-boat charter.  

Under hösten 2013 aviserade TT-Line personalneddragningar på grund av att avtalet om bare-boat charter skulle upphöra vid årsskiftet. Efter att besättningens fackliga organisationer, SEKO och Sjöbefälsföreningen, hävdat att det skulle bli en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS har TT-Line AB framfört att de inte visste vad som skulle hända med fartyget. Detta trots att tre av styrelseledamöterna i TT-Line AB också sitter i moderbolagets styrelse.  

Den 12 november 2013 sade TT-Line AB upp besättningen. Sedan den 1 januari 2014 går fartyget Nils Dacke fortfarande i linjetrafik på Trelleborg, nu med polsk flagg och ny besättning. Fartyget ägs fortfarande av ett bolag i koncernen, antingen av moderbolaget eller av ett annat helägt tyskt dotterbolag. SEKO och Sjöbefälsföreningen har väckt talan vid Arbetsdomstolen och yrkat ogiltigförklaring av uppsägningarna och skadestånd till sammanlagt 53 medlemmar. SEKO och Sjöbefälsföreningen menar att det är fråga om en övergång av verksamhet enligt 6 b § LAS och att uppsägningarna strider mot uppsägningsförbudet i 7 § 3 st. LAS.  

Arbetsdomstolens mål A 40/14. Ombud för förbunden är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt