Tre månaders medlemsvillkor införs tillfälligt

Vid årsskiftet riskerar en stor grupp personer att bli utförsäkrade från sjukförsäkringssystemet när deras sjukpenning eller sjukersättning tar slut.

För denna grupp har regeringen nu föreslagit att man ska införa ett särskilt introduktionsprogram vid Arbetsförmedlingen. Under den tid som man deltar i programmet kan man få aktivitetsstöd som beräknas på arbetslöshetsersättningen.

Men då en halv miljon människor lämnat a-kassorna de senaste åren, riskerar många att hamna på det allra lägsta beloppet, 223 kronor per dag. Därför föreslår nu regeringen några tillfälliga förändringar i arbetslöshetsförsäkringen.

Enligt förslaget ska man kunna uppfylla ett s.k. medlemsvillkor genom tre månaders medlemskap, och på så sätt kunna få arbetslöshetsersättning eller aktivitetsstöd motsvarande inkomstbaserad a-kassa, dvs. högst 680 kronor per dag. Förslaget är tänkt att gälla från den 1 oktober, men något beslut är ännu inte taget i riksdagen.

Dessutom kommer den överhoppningsbara tiden att förlängas från fem till tio år för utförsäkrade personer. Det innebär att arbete som ligger upp till tio år bakåt i tiden under vissa omständigheter kan ligga till grund för beräkning av ersättning för den som nu går med i a-kassan.

För mer information, se regeringens hemsida www.regeringen.se eller Arbetslöshetskassornas samorganisations hemsida, där det också finns en uppställning över hur du beräknar aktivitetsstödet http://www.samorg.org/so/Index.aspx?id=938

Dessutom ska Försäkringskassan ha skickat ut information till dem som berörs av förslaget.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt