Svår axelskada godkändes i AFA Försäkrings Omprövningsavdelning

Anders halkade i sitt arbete som elektriker den 6 december 2011 och skadade sin högra axel svårt. Han sökte vård den 19 december 2011 och blev även sjukskriven mellan den 12 december 2011 till den 22 januari 2012. Anders försökte återgå i arbete men blev på nytt sjukskriven från den 13 februari 2012.

AFA Trygghetsförsäkring avslog fortsatt samband mellan halkolyckan och arbetsoförmågan efter den 13 februari 2012 med motivering att nu aktuell nedsättning av arbetsförmågan inte berodde på olyckan utan på degenerativa förändringar.

Anders begärde omprövning hos AFA Försäkrings Omprövningsavdelning och kompletterade ärendet med ett utlåtande från en specialist i ortopedi som utförligt beskrev ett samband mellan olyckan och de kvarvarande besvä­ren. AFA Försäkrings Omprövningsavdelning gick härefter på Anders linje och beviljade fortsatt ersättning för sjukskrivning efter den 13 februari 2012.

Anders hade beviljats rättshjälp av Elektrikerförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt