Skulderbesvär godkända som arbetsskada efter sex års processer

En man som är medlem i IF Metall hade under hela sitt arbetsliv haft arbetsuppgifter som varit extremt belastande för axlarna. Bland annat hade han arbetat med kraftigt vibrerande verktyg. Fyra läkare med specialistkompetens ansåg att det fanns ett klart samband mellan den tunga belastningen och mannens axelbesvär. Trots det godkändes inte besvären som arbetsskada. Flera instanser ansåg istället att mannens besvär berodde på åldersförändringar i nacken.  

När mannens skada skulle prövas för andra gången i kammarrätten hävdade Försäkringskassan att en ny rapport från SBU visade på ett sämre stöd för att axelbesvär kan orsakas av arbetet. En av författarna till rapporten fick möjlighet att yttra sig och tillbakavisade bestämt att rapporten gav stöd för att neka en person livränta. Med hänsyn till bland annat mannens mångåriga belastning och att Försäkringskassan feltolkat rapporten godkände kammarrättens hans skulderbesvär som arbetsskada.

Det var IF Metall som hade bevilja sin medlem facklig rättshjälp och förbundsjuristen Evalena Ödman vid LO-TCO Rättsskydd som företrädde honom i domstolarna, 08-6766302.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt