Skandia stäms för diskriminering och avtalsbrott

Försäkringsbranschens fackförbund Forena har väckt talan i Arbetsdomstolen mot Skandia då arbetsgivaren har nekat tre anställda kvinnor och tre män rätt till förtida pensionsavgång vid 62 år. I kvinnornas fall gör förbundet gällande kollektivavtalsbrott och i männens fall könsdiskriminering. Den så kallade 62-årsregeln, som ingick i försäkringsbranschens pensionsavtal (FTP-planen) fram till 2007, gav rätt till förtida pensionsavgång mellan 62 – 65 år med full tjänstepension. När parterna förhandlade bort 62-årsregeln infördes en övergångsregel på tio år där arbetstagare födda 1955 och tidigare fick behålla 62-årsregeln. Detsamma skulle även gälla arbetstagare födda 1956 och 1957, om dessa omfattats av FTP-planen sedan 1985 och då hade 62 år som pensionsålder. Därigenom begränsas övergångsregeln i praktiken till att gälla uteslutande kvinnor. Det var endast kvinnor som fram till år 1986 hade 62 års pensionsålder, medan män hade 65 år.

Skandia har nekat kvinnorna förtida pensionsavgång trots att de uppfyller samtliga krav för att omfattas av den kollektivavtalade regeln inom branschen. Därmed gör sig arbetsgivaren skyldig till kollektivavtalsbrott. Genom att neka männen förtida pensionsavgång gör sig arbetsgivaren skyldig till könsdiskriminering.

Forena yrkar, utöver skadestånd och diskrimineringsersättning till arbetstagarna, även att Arbetsdomstolen ska jämka den könsdiskriminerande skrivningen i FTP-planen så att både männen och kvinnorna födda 1956 och 1957 får möjlighet att gå i pension vid 62.

Ombud för förbundet är förbundsjuristerna Annett Olofsson (tel. 08-676 63 29) och Marie Nordström (tel. 08-676 63 46). Mål nr A 23/19, A 24/19 och A 25/19.