Sjukskriven som varit på arbetet av sociala skäl fick rätt till sjukpenning

Kammarrätten i Jönköping har i en dom den 19 november 2015 beviljat en medlem i GS-facket sjukpenning i enlighet med den sjukskrivningsgrad som framgår av läkarintyg.

Roland arbetade som snickare på ett stort inredningsföretag. Under våren och sommaren 2013 var han deltidssjukskriven i olika omfattning på grund av smärta i axlar och nacke. Han arbetade normalt 8 timmar per dag. När han var halvt sjukskriven och skulle arbeta 4 timmar per dag hade han vid flera tillfällen varit instämplad 5-6 timmar. Han hade också varit instämplad ”för länge” när han var tre fjärdedels sjukskriven.

Roland kunde visa upp intyg från arbetsgivaren att han bara hade fått lön motsvarande sin sjukskrivning. Anledningen till att han varit på arbetsplatsen utan att arbeta var av sociala skäl. Han hade behov att hålla kontakten med arbetskamraterna och att umgås på lunch- och fikaraster. Sådan tid ingick i den instämplade tiden.

Varken Försäkringskassan eller förvaltningsrätten ifrågasatte vad arbetsgivaren och Roland angivit. Trots detta menade man att sjukpenningen skulle begränsas till en fjärdedel när han var halvt sjukskriven och till hälften när han var tre fjärdedels sjukskriven. Man menade att han uppvisat en arbetsförmåga som var större än vad läkare sjukskrivit honom för.

Roland hänvisade till att sjukförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen. Att befinna sig på arbetsplatsen utan att få lön är inte detsamma som att arbeta och uppvisa arbetsförmåga.

Kammarrätten menade att utgångspunkten bör vara att den tid man varit instämplad också motsvarar arbetad tid. Men mot bakgrund av Rolands diagnos, att prövningen sker mot arbete som snickare och att löneavdrag gjorts ska han ha rätt till sjukpenning motsvarande sin sjukskrivningsgrad.

Roland hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund och ombud var förbundsjurist Claes Jansson, tel. 08-676 63 16.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt