SJ behövde inte ta över tågstädare

I januari 2012 tog SJ tillbaka  verksamheten med att städa SJ:s tågvagnar från entreprenören ISS TraffiCare AB. SJ tog över ca en tredjedel av städarna varav en personalplanerare och två arbetsledare. Vidare tog SJ över nyttjanderätten till vissa lokaler som förråd, kretsloppsstation m.m.  Mellan SEKO och SJ uppstod tvist om det varit fråga om övergång enligt 6 b § LAS och om anställningsavtalen för de övriga städarna hos ISS därigenom hade gått över till SJ. Vidare uppstod tvist om SJ gjort sig skyldigt till åldersdiskriminering. Idag meddelade Arbetsdomstolen dom (AD 2014 nr 28) i målet. Arbetsdomstolen anser att det inte är fråga om övergång av verksamhet eftersom inte en majoritet av de anställda till antal och kompetens övergått till SJ. I fråga om åldersdiskrimineringen anser Arbetsdomstolen att det inte fanns anledning att anta att SJ:s beslut att inte ta över städarna hade samband med deras ålder.

Ombud för SEKO var förbundsjuristerna Annett Olofsson (tfn 08-676 63 29) och Anders Wilhelmsson (tfn 08-676 63 37)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt