SeminarieR

Fackförbunden kan sända sina förtroendevalda och funktionärer på seminarier till LO-TCO Rättsskydd AB.

Arbetsskadeförsäkringen – praktiska tips för att minnas ersättningen som glömdes bort 

Datum och tid

Torsdag den 2 maj 2024 kl 9.00-12.00

Plats

Digitalt

Seminariebeskrivning 

Arbetsskadeförsäkringen är i hög grad aktuell igen. Den har varit försummad och underutnyttjad i många år. Under 2023 har man lagt förslag på förändringar i lagstiftningen som kan återställa den stora betydelse som arbetsskadeförsäkringen borde ha för alla som skadas i arbetet.   Som facklig företrädare ger vi dig nu en möjlighet att i ett seminarium få en djupare insyn i försäkringen och de praktiska verktyg som du behöver för att kunna hjälpa dina medlemmar på bästa sätt.  Seminariet är inriktat på de mer praktiska frågeställningar som du kan komma i kontakt med i samband med att en medlem drabbas av en arbetsskada. Vi kommer att ta upp olika fall från vår egen verksamhet som belyser viktiga delar av arbetsskadeprocessen. Du kommer som deltagare att få vägledning kring vad du ska tänka på från början till slut, från att en skada inträffar till att man får ersättning för den.  Seminariet innehåller även redovisning av viktiga avgöranden inom området, så att du kan få en bättre bild av vad som är möjligt att driva som arbetsskada.  Seminariet kommer att vara digitalt, både i utförandet och när det gäller utbildningsmaterial. 

Föreläsare

Lise-Lotte Sjöstedt och Nataša Mirosavić

Anmälan

Senast den 18 april 2024

Pris

3 800 kr/person plus moms

Anmälan

* Obligatoriskt fält

Tack!

Vi har tagit emot din anmälan. En bekräftelse skickas till dig via e-post inom kort.