SEKO och ST kräver miljonskadestånd för brott mot pensionsöverenskommelse

SEKO och Fackförbundet ST har väckt talan i Arbetsdomstolen mot EuroMaint Rail AB. Förbunden har yrkat skadestånd till förbunden och till 235 medlemmar för kollektivavtalsbrott. Bolaget har i kollektivavtal förbundit sig att tillämpa det statliga pensionsavtalet på arbetstagarna. I maj 2009 flyttade bolaget, trots detta, över arbetstagarna till ITP-planen. Härigenom miste arbetstagarna möjligheten att gå i pension före 65 års ålder. Det sammanlagda skadeståndsyrkandet uppgår till 24,5 miljoner kr. Målnummer hos Arbetsdomstolen: A 55/10.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt