Sänk lönen eller bli uppsagd!

IF Metall har stämt Ålö Cylinder AB och Teknikarbetsgivarna inför Arbetsdomstolen för kollektivavtalsbrott. Genom hot om uppsägning p g a arbetsbrist förmådde bolaget de anställda att skriva på enskilda avtal om att bolaget skulle få göra avdrag på lönen med 10 procent.

När företaget fick problem med orderingången ville man gå ned från tvåskift till dagtid på monteringsavdelningen. Förhandling begärdes med facket om att säga upp 7 av 15 anställda på den avdelningen. Strax innan förhandlingen skulle ske presenterade företaget ett alternativ för de anställda. Om de skrev på ett individuellt avtal om arbetsbefrielse på 20 procent och löneavdrag på 10 procent under knappt 3 månaders tid så skulle bolaget inte gå vidare med uppsägningarna. Samtliga berörda arbetstagare gick med på detta för att inte riskera att bli uppsagda. Avtalet skulle vara ”hemligt” mellan parterna.

IF Metall hävdar att företagets åtgärd är en permittering. Enligt kollektivavtalet har de anställda då rätt till oförändrade löneförmåner, samma princip som gäller enligt lagen om anställningsskydd. Enskilda överenskommelser om löneavdrag strider mot kollektivavtalet och är därför ogiltiga. Förbundet hävdar också att det inte finns någon möjlighet i kollektivavtalet för arbetsgivaren att genom avtal med de enskilda arbetstagarna sänka lönen på kollektiv nivå. Detta framgår av avtalet och av domar från Arbetsdomstolen.

IF Metall kräver att medlemmarna ska få ut den avdragna lönen, drygt 11 000 kr per person, och att bolaget dessutom ska betala ett allmänt skadestånd till de enskilda medlemmarna och till förbundet.

Målet är principiellt intressant eftersom frågan om att sänka arbetstid och lön diskuterats vid flera tillfällen. I samband med den extrema lågkonjunkturen hösten 2008-2009 träffade IF Metall ett särskilt avtal med Teknikarbetsgivarna som gjorde det möjligt att under en begränsad tid och under vissa förutsättningar träffa avtal med den lokala fackliga organisationen om arbetsbefrielse och lönenedsättning. Den överenskommelsen har dock upphört. Syftet med kollektivavtalets löneskydd är att arbetstagarna inte ska behöva försättas i den situation man hamnat i här, dvs sänk lönen eller bli av med jobbet.

Ombud för IF Metall är chefsjurist Dan Holke, LO-TCO Rättsskydd AB, och förbundsjurist Darko Davidovic, IF Metall.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt