Regionalt fackligt ombud får a-kassa!

Tidigare rättspraxis har godkänt ett fåtal fackliga uppdrag bl.a. regionalt skyddsombud som förvärvsarbete vid beräkning av arbetsvillkoret.

I detta mål hade medlemmen haft en deltidstjänst (75%) som undersköterska och samtidigt arbetat fackligt som regionalt fackligt ombud. Hon har fått ersättning för faktiskt förlorad inkomst av facket. När hon blir arbetslös har Kommunals A-kassa avslagit hennes ansökan eftersom hon inte uppfyllt arbetsvillkoret (minst 80 tim/mån) och det fackliga arbetet inte godtagits som arbete. Kammarrätten konstaterar att medlemmen har fast förankring på arbetsmarknaden och att arbetet som regionalt fackligt ombud får anses ha stora likheter med sedvanligt förvärvsarbete, och att uppdraget har varit försörjningsmässigt betydande för henne (30%). Därför ska det fackliga arbetet jämställas med förvärvsarbete och räknas med vid fastställande av arbetsvillkoret.

Kammarrätten i Göteborg den 12 mars 2014 mål nr 1857-13, ombud var förbundsjurist Angelin Olsson De Groat 08-676 63 73.

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt