Rätt till ledighet för religiösa möten?

En medlem i Handelsanställdas förbund är anställd av en nationell optikerkedja. När hon anställdes träffade hon och bolaget ett muntligt avtal om att hon skulle ha rätt att vara ledig två dagar i veckan för att kunna närvara vid hennes församlings religiösa möten. Medlemmen är med i Jehovas Vittnen och att delta i församlingens religiösa möten är en mycket viktig del av hennes tro. Arbetsgivaren lät henne inledningsvis få ledigt enligt avtalet, men efter ett byte av butikschef fick hon inte längre ledigt för alla möten. Medlemmen blev också uppmanad att sluta sin anställning.

Förbundet har stämt bolaget vid Arbetsdomstolen för att få fastställt att medlemmen har rätt att vara ledig två dagar i veckan när hennes församling har religiösa möten. Förbundet yrkar också skadestånd och hävdar att bolaget har diskriminerat medlemmen på grund av hennes tro. Förbundet lade ett s.k. tolkningsföreträde efter att stämningsansökan hade lämnats in till Arbetsdomstolen. Det innebär att bolaget är skyldigt att tillämpa medlemmens anställningsavtal enligt förbundets uppfattning tills Arbetsdomstolen meddelar dom i målet.

Arbetsgivaren yrkade i sin tur att Arbetsdomstolen i ett interimistiskt beslut skulle fastställa att bolaget inte behövde iaktta tolkningsföreträdet. Arbetsdomstolen fann dock i ett beslut att arbetsgivaren inte har visat sannolika skäl för att förbundets uppfattning var felaktig och avslog därför arbetsgivarens begäran. Det betyder att arbetsgivaren är skyldig att tillämpa medlemmens anställningsavtal enligt förbundets uppfattning tills Arbetsdomstolen meddelar dom i målet. Huvudförhandling i målet är utsatt till den 28 november 2012.

Ombud för arbetstagarsidan är förbundsjuristen vid LO-TCO Rättsskydd Agneta Bern, 08-6766305.

 

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt