Rätt till en fjärdedels sjukpenning efter dom av Kammarrätten

Inte sällan föreligger det svårigheter att beviljas en fjärdedels sjukpenning för personer med delvis nedsatt arbetsförmåga. 

I detta fall hade Försäkringskassan nekat en man sjukpenning med en fjärdedel då man ansåg att hans sjukdomsbesvär enbart satte ned hans arbetsförmåga i vissa mentalt krävande arbeten och att han borde klara av att arbeta heltid trots sina sjukdomsbesvär. Dessutom gjorde Försäkringskassan gällande att mannen faktiskt arbetat sju timmar om dagen. 

Av uppgifter från mannens arbetsgivare visade det sig att mannens arbetsuppgifter redan var optimalt anpassat i förhållande till hans sjukdomsbesvär och att det inte fanns någon restarbetsförmåga att ta tillvara, vare sig i det ordinarie arbetet eller i annat arbete. Till detta kom att Försäkringskassan haft fel gällande den faktiska arbetstiden, vilken för den aktuella tidsperioden inte uppgick till mer än sex timmar per dag. 

Kammarrätten i Jönköping ansåg det visat att mannen på grund av begränsad mental och fysisk uthållighet inte klarade att arbeta i större omfattning än 75 %, trots att han hade ett optimalt anpassat arbete. Det saknades också skäl att anta att han skulle kunnat utöka sin arbetstid i något annat arbete. Man följde således bedömningen som gjorts av mannens behandlande läkare och beviljade honom sjukpenning i enlighet med hans ansökan. 

Mannen beviljades rättshjälp av sitt förbund Unionen. 

Ombud i målet var förbundsjurist Lise-Lotte Sjöstedt, 08-6766322, lise-lotte.sjostedt@fackjuridik.com

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt