Rapport om personlig integritet för arbetstagare

Kameraövervakning, microchips i arbetskläder, GPS i tjänstefordon, drogtester -möjligheterna för en arbetsgivare att kartlägga och övervaka arbetstagare är omfattande. Hur står det till med arbetstagarnas personliga integritet på arbetsmarknaden idag? Vilka rättsregler gäller? Kan något ingrepp i en arbetstagares personliga integritet vara befogat och i så fall under vilka förutsättningar?

Dessa frågor diskuteras i en rapport om personlig integritet för arbetstagare. Författare till rapporten är LOs förre chefsekonom Dan Andersson och förbundsjuristen Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd AB. Frågorna är högaktuella med anledning av det nyligen framlagda betänkandet Integritetsskydd i arbetslivet, SOU 2009:44.

Bilaga Rapporten

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt