Provanställning efter 36 år på samma arbete är tillåtet enligt Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen har i dom AD 2010 nr 61 avgjort ett mål angående rätten att efter ett entreprenadövertagande, som inte utgjorde s.k. övergång av verksamhet enligt lagen om anställningsskydd, provanställa två busschaufförer som arbetat i verksamheten i 36 respektive 28 år.

Kalmar länstrafik är trafikhuvudman för den offentligt finansierade kollektivtrafiken i Kalmar län. Trafiken har sedan tidigare varit utlagd på entreprenad. Inför hösten 2008 upphandlades trafiken på nytt. Ny entreprenör för regionen blev Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag. Samtliga chaufförer som arbetat hos den tidigare entreprenören Veolia erbjöds provanställningar hos Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag. Efter sex månaders provanställning avslutade Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag två av chaufförernas anställningar. Dessa två chaufförer hade arbetat som chaufförer i linjetrafiken i regionen sedan 36 respektive 28 år.

Kommunal hade väckt talan och yrkat att anställningarna ska gälla tillsvidare. Grunden för förbundets talan är att det inte har funnits något prövobehov och att provanställningarna därför strider mot lagen om anställningsskydd. Anställningarna ska enligt förbundet i stället gälla tillsvidare.

Arbetsdomstolen har dömt i målet och gett Vänersborgs Linjetrafik Aktiebolag rätt, det var lagligt att provanställa de två chaufförerna. Arbetsdomstolen har tagit fasta på att chaufförerna var okända för bolaget och att bolaget försökt men misslyckats med att ta referenser avseende dessa. Det faktum att de båda chaufförerna sedan mycket lång tid arbetat i regionen som busschaufförer i linjetrafiken och alltjämt hade sina anställningar kvar i samband med entreprenörsbytet saknar enligt Arbetsdomstolen betydelse.

Det är oklart vilken betydelse det har att bolaget försökt men misslyckats med att ta referenser på de två chaufförerna.

Inom bussbranschen är det vanligt att verksamhet bedrivs genom entreprenader och att byte av entreprenör inte omfattas av reglerna om övergång av verksamhet. Därför är det ur förbundets perspektiv mycket olyckligt att anställningsformen provanställning får användas i den aktuella situationen. Det är dessutom förnedrande för den enskilde att efter så många år i branschen provanställas.

Ombud i tvisten för Svenska Kommunalarbetarförbundet och chaufförerna var förbundsjurist Anne Alfredson, 08-676 63 25.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt