Praktikantinfo

Vi tar regelbundet emot praktikanter som är i slutet av sin juristutbildning. Praktiken brukar pågå under 10 veckor och kombineras ofta med att man därefter skriver sin uppsats inom arbetsrätt eller socialförsäkringsrätt. Normalt delar vi upp terminen i två 10 veckorsperioder så att vi kan ta emot två praktikanter per termin. Vi tar alltså bara emot en praktikant i taget för att upprätthålla kvalitén.

Att praktisera hos oss innebär att man får följa våra juristers arbete genom att vara med på förhandlingar i domstol och på förarbetet inför dessa. Man deltar också på våra interna juristmöten där vi tar upp olika juridiska frågeställningar. En stor del av praktiken består i att skriva rättsutredningar åt våra jurister i olika frågor. Det förekommer också att man får upprätta förslag på enklare stämningsansökningar och delta vid utformandet av andra domstolsinlagor. Praktiktjänstgöringen innebär att man får arbeta på båda våra enheter.

Vi tillämpar först till kvarn principen men erfarenhet av fackligt arbete i någon form kan ge förtur. Man bör också ha läst valfria kurser inom ramen för våra rättsområden, dvs arbetsrätt, socialförsäkringsrätt eller skadeståndsrätt.

Praktiken är oavlönad men vi tillhandhåller rikskuponger och kan ibland också bidra till eventuella resekostnader.

Den som är intresserad av att bli praktikant hos oss kan kontakta chefsjuristen Dan Holke på dan.holke@fackjuridik.com och bifoga cv och betyg från juristutbildningen. Om vi har en ledig plats ordnar vi därefter alltid ett möte där vi träffas och berättar mer om praktiken.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt