Polska skogplanterare fick rätt till lön efter två års tvistande

GS Facket för skogs-, trä och grafisk bransch har för ett tiotal polska skogplanterares räkning fört talan i Arbetsdomstolen mot det lettiska bemanningsföretaget Sia Rent A Pro om rätt till lön och andra ersättningar för utfört arbete under perioden maj-juli 2008 och om allmänt skadestånd för brott mot kollektivavtal, semesterlagen och kvittningslagen.

Sia Rent A Pro motsatte sig betalningsskyldighet och påstod i första hand att arbetstagarna inte utfört arbete för bolagets räkning och i andra hand att eventuellt arbete inte redovisats på ett riktigt sätt.

Förbundets inställning var att arbetstagarna utfört arbete och hela tiden redovisat arbetet på samma sätt. Fram till maj 2008 hade bolaget betalat ut löner, men därefter innehållit löneutbetalningar. Anledningen var enligt förbundet att Sia Rent A Pro i sin tur uppfattade att man hade ett krav mot ett tredje bolag och att Sia inte fått betalt av uppdragsgivaren. Förbundet gjorde också gällande att Sia Rent A Pro på flera punkter brutit mot det mellan parterna gällande kollektivavtalet då det bl a underlåtit att betala ut avtalsenliga löner och semesterersättning samt att göra avsättning till arbetstidskonto.

Arbetsdomstolen fann att förbundet i allt väsentligt lyckats styrka sina påståenden i målet och dömde ut lön och ersättningar till de berörda arbetstagarna om sammanlagt drygt 415 000 kr samt allmänt skadestånd om sammanlagt 300 000 kr till arbetstagarna och förbundet.

Arbetsdomstolens dom nr 76/10. Ombud i målet var förbundsjuristerna Malin Wulkan och Ellinor Gudmundsson

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt