Operation i USA botade inte nackskada En trafikskadad kvinna som opererat sin nacke i USA fick arbetsskadelivränta då operation inte blivit så lyckad som Försäkringskassan påstod.

En kvinna skadade sin nacke i en trafikolycka (färdolycksfall) i december 2002. Till följd av besvären fick hon hel sjukersättning mellan maj 2005 till april 2006 men ingen arbetsskadelivränta. Beslutet överklagades och hon beviljades senare arbetsskadelivränta av länsrätten med 75 %.

Kvinnan beviljades senare hel sjukersättning mellan maj 2006 till april 2009 men från maj 2007 anser Försäkringskassan att endast 25 % av frånvaron är orsakad av arbetsskadan. Försäkringskassan anser 1) att kvinnan förbättrats efter operation i USA, 2) att en trafikolycka i februari 2007 givit ökade besvär och 3) att ökade degenerativa besvär påverkar arbetsförmågan.

Fem specialistläkare, varav en från varje försäkringsbolag samt länsrättens egna sakkunnige, ansåg alla att arbetsförmågan satts ned med minst 75 % till följd av olycksfallet i december 2002. Förvaltningsrätten anger bl.a. att det inte finns stöd för Försäkringskassan resonemang att kvinnan förbättrats av operation i USA (som Försäkringskassan i andra fall inte accepterar som ersättningsbar behandlingsmetod). Vidare gav inte trafikolyckan i februari 2007 några kvarstående besvär. Kvinna beviljades fortsatt livränta med 75 %.

Kvinnan hade beviljats rättshjälp av Unionen (f.d. SIF) och ombud var Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, Stockholm.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt