Omskolad målare slipper återkrav av arbetsskadelivränta

Peter arbetade tidigare som målare men tvingades omskola sig till yrkeslärare efter att han fått en arbetsskada. Lönen som yrkeslärare var lägre än målarlönen varför han beviljades omplaceringslivränta från januari 2003.

Vid en efterkontroll menade Försäkringskassan att Peter tjänade mycket mer som yrkeslärare än vad han skulle ha gjort som målare och hänvisade till ett genomsnitt av målarlöner i hela Sverige. Försäkringskassan krävde därför att Peter skulle återbetala ca. 360 000 kr.

Peter menade att Försäkringskassan måste titta på lönen i den region där han arbetat och där var målarlönen mycket högre. I genomsnittslönen för Sverige finns låglöneregioner inkluderade och därför dras snittlönen ner.

Förvaltningsrätten upphävde Försäkringskassans beslut om återkrav och återförvisade målet för en ny prövning hos Försäkringskassan där myndigheten skulle ta hänsyn till den inkomst före skadan som baserade sig på målarlönen i den region där Peter arbetet.  

Efter den omräkningen upphävde Försäkringskassan återbetalningskravet helt.

Peter hade beviljats rättshjälp av Lärarförbundet och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt