Myresjökök stäms på 1 miljon för MBL-brott

Fackförbundet GS har lämnat in en stämningsansökan mot företaget Myresjökök för brott mot medbestämmandelagen. Förbundet menar att bolaget inte fullgjort sin förhandlingsskyldighet i samband med att ett 70-tal anställda i Älmhult blev uppsagda vintern 2010.

Bakgrunden till tvisten är att de lokala parterna under lång tid förde förhandlingar avseende arbetsbrist. I förhandlingarna hade bolaget önskemål om att parterna skulle teckna en avtalsturlista. GS kunde dock inte acceptera det ensidiga förslag till turordningslista som presenterades och ville inte godta de många avsteg från turordningen som bolaget ville ha. Lagen säger att företaget ska söka möjliga omplaceringar och vidta rimliga utbildningsinsatser för de anställda. Men det var Myresjökök inte intresserade av. Istället för att försöka ta hand om de anställda som lagt ner oerhört många år och stort engagemang i företaget valde man att genomföra vad man kallade en övergång av verksamhet.

Verksamhetsövergången innebar att lackeringsverksamheten såldes till ett annat bolag inom Nobiakoncernen där också Myresjökök ingår. Sedan lade man ned resten av verksamheten i Myresjökök och sa upp samtliga anställda där. Lackeringsverksamheten fortsätter att bedrivas exakt som tidigare i samma lokaler.

Det är det nya beslutet att efter överlåtelsen säga upp alla anställda som fanns kvar i verksamheten som bolaget inte har förhandlat om.

GS facket ser mycket allvarligt på bolagets agerande och yrkar därför på ett skadestånd på 1 miljon kronor. Bolaget har medvetet struntat i att förhandla färdigt med facket. På så sätt har man avsiktligt åsidosatt lagstiftningen. Genom att agera på detta sätt har bolaget dessutom sparat in över en miljon kr i lön som man annars skulle ha varit skyldig att betala till de uppsagda.

Ombud för GS facket är förbundsjuristen Anne Alfredson, 08-6766325.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt