Miljonbelopp i ersättning efter att nack- och axelsmärtor godkänts som arbetsskada trots 10 års intervall

LO-TCO Rättsskydd har företrätt en medlem i SEKO som efter prövning i Förvaltningsrätten i Karlstad fått sina besvär i nacke och axlar godkända som arbetsskada.

Medlemmen hade kört truck under många år och fått problem med smärtor i nacke och axlar. Han hade till följd av smärtorna tidigare beviljats tidsbegränsad livränta (arbetsskadeersättning) under ett par års tid i slutet av 80-talet och början av 90-talet.

Det hade sedan gått över tio år under vilka medlemmen omväxlande hade arbetat och arbetstränat i andra arbeten utan att vara sjukskriven. När han beviljades sjukersättning (förtidspension) år 2004 var det dock åter på grund av smärtbesvär i nacke och axlar.

Han ansökte åter om ersättning för sin arbetsskada (livränta) år 2013 men Försäkringskassan avslog ansökan och menade att det hade gått över tio års tid utan sjukskrivning. De besvär som medförde sjukersättning 2004 var enligt Försäkringskassan andra än den gamla arbetsskadan som kassan menade bara rörde vänster axel.

Med LO-TCO Rättsskydds hjälp överklagade medlemmen till förvaltningsrätten. Domstolen konstaterar med stöd av sakkunnigläkare att det är naturligt att diagnoser varierar över tid och att det fanns stöd i den medicinska utredningen för att besvären aldrig läkt ut och att det vara samma besvär som resulterade i sjukersättningen 2004. Förvaltningsrätten godkände besvären som arbetsskada och Försäkringskassan, som inte överklagade domen, beviljar nu full livränta. Medlemmen får därmed drygt 12 000 kr i månaden fram till sin 65-årsdag och drygt en miljon kronor före skatt för den förflutna tiden, totalt ca 1 400 000 kr före skatt. Målet är ytterligare ett fall som visar vikten av anmäla sin arbetsskada och få den prövad av Försäkringskassan och vilken stor ekonomisk betydelse en prövning får för den enskilde arbetstagaren.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt