Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier diskriminerar utländska byggnadsarbetare

Svenska Byggnadsarbetareförbundet kräver 3,5 miljoner kr i skadestånd för kollektivavtalsbrott av byggföretaget ICDS Constructors Limited. ICDS bedriver byggverksamhet i Sverige som underentreprenör åt bl.a. NCC. Arbetet i verksamheten utförs av utländska byggnadsarbetare som har yrkeskompetens som de skaffat sig i hemlandet. Bolaget betalar inte utländska byggnadsarbetare med yrkeskompetens full lön.  

Bolaget och Sveriges Byggindustrier hävdar att de utländska byggnadsarbetarna ska betalas med 88 % av lönen, trots att de har minst lika hög yrkeskompetens som de svenska byggnadsarbetarna. Bolagets agerande strider mot det EU-rättsliga förbudet  mot diskriminering på grund av nationalitet och mot god sed på arbetsmarknaden, skriver Byggnads i sin stämningsansökan till Arbetsdomstolen.  

Den höga nivån på skadeståndet beror på den förtjänst som bolaget gjort genom att bryta mot kollektivavtalet. Sedan hösten 2010 har bolaget tjänat ca. 3 miljoner kr på  att inte betala full lön till de utländska byggnadsarbetarna.  

Arbetsdomstolens mål nr 71/14. Ombud för förbundet är förbundsjuristen Annett Olofsson, tfn 08-676 63 29.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt