Medlem slapp betala 270 000 kronor som Försäkringskassan krävt tillbaka

En man som skadats i arbetet 1985 fick livränta från 1989 då han bytte arbete och fick sämre betalt på det nya. 1995 gjorde Försäkringskassan en efterkontroll av livräntan, men därefter gjordes ingen ny kontroll förrän 2010. Då visade det sig att rätten till livränta upphört den 1 januari 2003, och Försäkringskassan återkrävde 270 000 kr.

Förvaltningsrätten ansåg att mannen inte var återbetalningsskyldig för livränta han fått efter 1 januari 2006, då han dels anmält ändrad inkomst till kassan i samband med ett sjukfall och dels inte kunnat inse att hans inkomster var högre än de skulle varit på den gamla arbetsplatsen. Återkravet för perioden före 2006 stod dock kvar.

Efter överklagan till kammarrätten fann domstolen att mannen inte var återbetalningsskyldig till någon del. Han var inte skyldig att anmäla inkomständringarna enligt dåvarande regler och kammarrätten anser dessutom att omständigheterna i fallet är sådana att mannen inte skäligen bort haft kunskap om de löneökningar som Försäkringskassan haft som utgångspunkt för sin utredning.

Kammarrätten hänvisar också till Högsta förvaltningsdomstolens dom den 11 mars 2013 i mål nr 3926-12, som vi tidigare skrivit om den 20 mars under rubriken ”Man slipper återbetalningskrav…”.

Mannen hade beviljats rättshjälp av sitt fackförbund SEKO. Ombud var förbundsjuristen Angelin Olsson De Groat, tel.08-676 63 73

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt