Medlem i Kommunal frikänd för smitningsolycka

En medlem i Kommunal arbetade under februari 2010 med snöröjningsarbete tillsammans med ett antal andra arbetstagare. De arbetsmaskiner de körde var stora och förde kraftigt oväsen. Det var mörkt och det snöade. När de arbetade försökte en personbil köra om arbetsfordonen trots att det inte fanns utrymme. Personbilen sammanstötte med en av arbetsmaskinerna.

På grund av de yttre förhållandena märkte inte föraren av arbetsmaskinen att han kolliderat med personbilen utan fortsatte arbeta. Han stannade någon kilometer längre fram för att lasta av snömassorna. Föraren av personbilen körde emellertid efter men stannade en bit bakom arbetsmaskinen för att därefter, utan att ta kontakt, åka därifrån och göra en polisanmälan.

Medlemmen i Kommunal åtalades för obehörigt avvikande från trafikolycksplats, så kallad smitning.

Efter att ha hört samtliga inblandade konstaterade domstolen att det skett en kollision men att Kommunals medlem inte blivit medveten om att detta. Eftersom han inte var medveten om kollisionen ogillades åtalet.

Ombud var förbundsjuristen Henric Ask

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt