Medlem fick varaktig sjukersättning efter utredning hos Arbetsförmedlingen

 

Anna kolliderad 1998 i sin bil med en stillastående lastbil och skadade bl.a. nacken. Hon har varit helt sjukskriven sedan april 2002 och beviljades tidsbegränsad sjukersättning under mellan juli 2005 till febru­ari 2011 på grund av diagnoserna cervikobrachialt syndrom och utmattningssyndrom.

Inför prövningen av rät­ten till varaktig sjukersättning från mars 2011 har Anna genomgått ett antal undersökningar och utredningar hos Arbetslivsresurs, Arbetsförmedlingen samt behandlande psykiatriker. Samtliga var överens om att arbetsförmågan var varaktigt nedsatt. Detta mot bakgrund av att sjukdomen varat i över sju år och vad som redovisats vid tidigare utredningar. Arbetsför­medlingen gör vidare bedömningen att ytterligare arbetslivsinriktad rehabilitering inte kommer att leda till att Anna kan återfå någon arbetsförmåga.

Försäkringskassan avslog rätten till varaktig sjukersättning med motivering att utredning från Arbetsförmedlingen saknar betydelse vid bedömningen av arbetsförmågan vid rätt till sjukpenning/ sjuker­sättning. Så tyckte inte förvaltningsrätten som biföll Annas överklagande och beviljade varaktig sjukersättning.

Anna hade beviljats rättshjälp av Kommunal och ombud var förbundsjurist Jörgen Nilsson, LO-TCO Rättsskydd AB, 08-676 63 58

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt