Målarnas veton prövas av AD

Måleriföretagen har väckt talan i Arbetsdomstolen och yrkat att Målarna ska förpliktas utge allmänt och ekonomiskt skadestånd till ett medlemsföretag med anledning av tre veton som Målareförbundet lade sommaren 2021. Vetona lades i samband med att en målerifirma i västra Sverige ville hyra in personal från två bemanningsföretag. Bemanningsföretagen var bundna av bemanningsavtalet. Vid förhandlingar enligt 38 § MBL efterfrågade Målarna om personalen som skulle hyras in var yrkeskompetenta målare enligt § 2 i måleriavtalet. Arbetsgivarsidan menade att yrkeskompetenskravet inte gällde för den personal som skulle hyras in och presenterade inga uppgifter om vilken kompetens denna personal hade. Enligt bemanningsavtalet gäller under utbokad tid att kundens kollektivavtal ska tillämpas på uthyrd personal såvitt gäller bestämmelser om lön och allmänna anställningsvillkor. § 2 i måleriavtalet är en bestämmelse om lön och allmänna anställningsvillkor i den mening som avses i bemanningsavtalets likabehandlingsprincip. Då målerifirmans inställning var att yrkeskompetenskravet inte gällde, och inte skulle upprätthållas, för den inhyrda personalen, lade Målarna veton och motiverade det med att det kunde antas att kollektivavtal för arbetet skulle komma att åsidosättas. Alternativt gjorde Målarna gällande att åtgärden på annat sätt skulle strida mot vad som är allmänt godtaget på parternas avtalsområde.

Ett av de omtvistade vetona har prövats interimistiskt av Arbetsdomstolen, se AD 2021 nr 35. Det interimistiska beslutet gick Målarnas väg.

Arbetsdomstolens mål nr A 98/22. Ombud för förbundet är Marie Nordström och Josephine Trinder, tfn nr. 08 – 676 63 46 /676 63 38

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt