Målarna tar principfråga om arbetstid till Arbetsdomstolen

Svenska Målareförbundet har den 13 juni väckt talan i Arbetsdomstolen mot Måleriföretagen i Sverige och ett måleriföretag i Malmö. I tvisten hävdar förbundet att den tid som målarna hos måleriföretaget reser mellan sin bostad och dagens första respektive sista kund är arbetstid enligt EU-rätten, arbetstidslagen och kollektivavtalet. Förbundet har yrkat att Arbetsdomstolen ska förklara att sådan restid är arbetstid samt yrkat övertidsersättning till tre medlemmar. Förbundet har vidare yrkat skadestånd för kollektivavtalsbrott till medlemmarna och förbundet. Tvisten har sitt ursprung i den så kallade Tyco-domen från EU-domstolen (mål C-266/14).

Arbetsdomstolens mål nr A 76/18. Ombud är förbundsjuristerna Erik Grahn
(tfn 08-6766341) och Annett Olofsson (tfn 08-6766329)

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt