Lösningsmedelsskador godkända som arbetsskada

LO-TCO Rättsskydd har företrätt en medlem i IF Metall och vunnit ett mål om arbetsskada i Förvaltningsrätten i Göteborg.

Medlemmen hade under lång tid exponerats för organiska lösningsmedel, först som målare och sedan under många år genom arbete på kemtvätt. Han hade till följd av detta drabbats av svåra minnes- och koncentrationssvårigheter, blödighet och nedstämdhet som diagnosticerats som ”kronisk toxisk encefalopati”.

Trots den långvariga exponeringen och de typiska symtomen godkände Försäkringskassan inte besvären som arbetsskada utan menade att medlemmens besvär lika gärna kunde ha sin grund i en depression och att diagnosen inte var korrekt fastställd. Nivåerna av lösningsmedel var inte heller tillräckligt höga för att de skulle vara skadliga, menade Försäkringskassan.

Medlemmen överklagade domen till förvaltningsrätten med LO-TCO Rättsskydds hjälp. Medlemmen hade tidigare utretts vid specialistklinik och under prövningen i domstolen uttalade sig specialister på lösningsmedelsrelaterade skador.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att de läkare som bedömt medlemmens skador har hög kompetens och att det står klart att han inte lider av depression. Förvaltningsrätten godkände besvären som arbetsskada. Försäkringskassan har inte överklagat domen och medlemmen beviljas nu hel livränta och får hel ersättning för sin inkomstförlust.

Medlemmen har beviljats rättshjälp av sitt fackförbund IF Metall. Ombud var förbundsjuristen Magnus Eriksson, tel. 08-676 63 47.

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt