Lön utan utfört arbete påverkar inte bedömningen av arbetsförmåga

En medlem i Fastighetsanställdas förbund med omfattande smärt- och depressionsproblematik nekades sjukpenning från Försäkringskassan trots att flera läkare hade bedömt att hans arbetsförmåga var helt nedsatt.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som konstaterade att flera läkare samstämmigt hade bedömt att arbetsförmågan varit helt nedsatt och att Försäkringskassan inte hade presenterat någon dokumentation som på ett tydligt sätt talade för motsatsen. Han förklarades därför berättigad till hel sjukpenning.

Försäkringskassan överklagade domen till kammarrätten och anförde bland annat att medlemmen hade arbetat och fått lön under perioden och därför hade uppvisat en arbetsförmåga.

Det stämde i och för sig att arbetsgivaren hade betalat ut lön för några dagar under perioden. Medlemmen hade dock inte arbetat, utan arbetsgivaren betalade viss lön för att hjälpa honom i den svåra ekonomiska situation han hade hamnat i på grund av Försäkringskassans beslut.

Kammarrätten konstaterade att medlemmen utifrån den omfattande utredningen i målet hade gjort sannolikt att hans arbetsförmåga hade varit helt nedsatt under perioden. Kammarrätten konstaterade vidare att den lön arbetsgivaren hade utbetalat under perioden varken hade avsett medlemmens ordinarie arbetsuppgifter eller andra arbetsuppgifter hos arbetsgivaren. Löneutbetalningen ska därför inte påverka bedömningen av medlemmen arbetsförmåga.

Kammarrätten i Sundsvalls dom i mål nr 1910 – 18. Medlemmen hade beviljats facklig rättshjälp av Fastighetsanställdas förbund och ombud var förbundsjurist Lina Gertzell, 08-676 63 65.