LO-TCO Rättsskydd i Almedalen 2012

Under Almedalsveckan kommer vi i år att genomföra tre seminarier. De kommer att handla om bristerna i integriteten i arbetslivet, om behovet av en ny och fungerande arbetsskadeförsäkring och om ett individperspektiv som gick förlorat i sjukförsäkringen.

Vårt program:

Måndagen den 2 juli

Vem skyddar din integritet på jobbet?

I Sverige finns ingen lagstiftning som reglerar hur en arbetsgivare får kontrollera arbetstagare genom alkoholtester, medicinska undersökningar eller olika former av övervakningar. Den senaste utredningen med lagförslag överlämnades till regeringen 2009. Trots detta har inget hänt. Debatt med ansvariga politiker.

Medverkande: Sussanne Lundberg, Chef arbetsrättsenheten, LO-TCO Rättsskydd. Robert Sjunnebo, Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd. Josefin Brink, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet. Solveig Zander, Riksdagsledamot, Centerpartiet. Andreas Carlsson, Riksdagsledamot, Kristdemokraterna. Teres Lindberg, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Ann-Charlotte Hammar Johnsson, Riksdagsledamot, Moderaterna. Mikael Romero, moderator.

Tid:                     14.00 – 15.30

Plats:                 LOs lokaler, Hamnplan 5, Ljusgården.

Tisdagen den 3 juli

Hur får vi en fungerande arbetsskadeförsäkring? Samtal inför Arbetsskadekommissionens slutrapport.

Arbetsskadeförsäkringen fungerar inte som den var tänkt. Ska det införas en lista på arbetssjukdomar? Ska parterna ta över mer av ansvaret? Är flera privata aktörer rätt väg att gå? LO-TCO Rättsskydd vill inför Arbetsskadekommissionens presentation ge sin syn på förslag som förekommer i debatten.

Medverkande: Claes Jansson, Chef försäkringsrättsenheten, LO-TCO Rättsskydd. Jörgen Nilsson, Förbundsjurist, LO-TCO Rättsskydd. Mikael Romero, moderator.

Tid:                     11.30- 12.40

Plats:                 LOs lokaler, Hamnplan 5, Terrassen.

Onsdagen den 4 juli

Så får vi sjukförsäkringen att friskna till. Om ett individperspektiv som gick förlorat.

En majoritet i riksdagen drev tidigare igenom en återgång till ”normalt förekommande arbete”. Hur kan vi istället skapa ett realistiskt individ- och arbetsmarknadsbegrepp i sjukförsäkringen? LO-TCO Rättsskydd presenterar en rapport följt av ett samtal med inbjudna politiker.

Medverkande:

Claes Jansson, chef försäkringsrätt, LO-TCO Rättsskydd. Magnus Eriksson, förbundsjurist LO-TCO Rättsskydd. Tomas Eneroth, riksdagsledamot, Socialdemokraterna. Saila Quicklund, riksdagsledamot, Moderaterna. Jenny Fjell, leg läkare, Nätverket Resurs. Tom Johnson, andre vice ordförande, ST. Mikael Romero, moderator.

Tid:                     10.20 – 12.00

Plats:                 LOs lokaler, Hamnplan 5, Ljusgården.

Varmt välkomna!

Dan Holke

VD

 

 

 

Vill du motta våra Nyhetsbrev?

Vi gör ca. 4 st utskick per år. Alla våra tidigare nyhetsbrev finns under rubriken Nyhetsbrev i menyn.

Om Oss

Vårt uppdrag är att biträda LO, TCO, förbunden samt förbundens medlemmar i rättsliga angelägenheter. Vi ska vidare inom de rättsområden som berör fackliga organisationer och deras medlemmar bidra till en ur facklig utgångspunkt positiv rättsutveckling samt sprida kunskap inom fackföreningsrörelsen i juridiska frågor och om den fackliga rättshjälpen.

Vår huvudsakliga arbetsuppgift är att driva rättsliga processer i domstolar. Våra två stora arbetsområden är socialförsäkringsrätt och arbetsrätt i vid bemärkelse.

Senaste Nytt